• Desse trådane eg har trekt i dreg ikkje vevnaden sund for å seie det slik...